Kusaabsan SeeClichFix

1
2
4
3

SeeClickFix waa dagal isgaadhsiin oo loogu talogalay dadku inay sheegaan arrimaha aan gurmadka ahayn, iyo dawladdu inay raadraacdo, maarayso, oo jawaabto--iyadoo ugu dambaynta bulshooyinka ka dhigaysa qaar fiican iyadoo la marayo daahfurnaan, iskaashi, iyo wada-shaqayn.

They say all politics is local. While we're not political, we do believe that changes that have a real impact on our daily lives occur at the neighborhood or city level. It's our goal to provide the best tools for residents and governments to communicate for all sizes, populations, and budgets.

SeeClickFix laguma qaban karo bilaa caawimo. Halka ugu sarraysa naxariista, koox aad u koraysa oo halabuur leh oo ku sugan SeeClickFix, waxa runtii suurogaliyey kaliya isdirayaasha cajiibka ah, muwaadiniinta, iyo xubnaha dawladda xag wayn iyo xag yar kuwaasi oo naxariis u leh wixii madani ah.

La kulan kooxdayada hoose, oo akhri wax badan oo kusaabsan saaxiibadeen here

Our Neighborhood