Kooxaha Bulshada

Community groups

Kooxaha Bulshada

Isticmaal SeeClickFix si aad ugu doodo tabashooyinkaaga

  • La soco meel, ku hay xubnaha kooxdu inay ka war hayaan shaqada deegaanka.
  • Go'aami arrimaha inaad raadraacdo oo aad kala-mudnaan siiso.

Kooxaha bulshadu waa qayb muuqata bey'adda SeeClickFix. Habka horumarinta rayidka taasi oo ku bilaabanta dadku inay sii wadaan iyagoo adeegsanaya shaqada ururrada deegaanka. Ururrada xaafadda, degmooyinka horumarinta ganacsiga, iyo kooxaha isdirayaashu waxay horeba u isticmaalayeen SeeClickFix si ay u qaadaan sababaha dadka una baahiyaan codadkooda. Ururrada kuwan oo kale ah waxay aasaas u yihiin buundooyinka aanu rabno inaanu dhisno, laga bilaabo hagaajinta arrimaha sahlan ee nolosha sida godadka dhammaadka jidka baabuurka aad ku waddo- ilaa arrimaha waawayn kuwaasi oo ku leh saamayn waaraysa caafimaadka bulshooyinkeena.

We know there is no single model of how a community group should pursue its mission. That's why SeeClickFix provides an open online platform that can be scaled to help you address the needs of your cause and your community. By helping community leaders find and connect with others who care, we hope to make the critical mass for a community movement.


Bilaabmay

First things first: search for your neighborhood's community page. If you can't find the town/neighborhood/district/whatever that you call home-no worries. Just let us know and we'd be happy to create a page for you.

Abuur Meel la Socosho Dadwayne si aad u joogto xagga u sarraysa ee warbixinaha wakhtiga ku habboon. Marka warbixin laga sameeyo meeshaada la socosho ee dadwaynaha, dadka waxa lagu wargeliyaa inaad dhagaysanayso.

If you have a web site, you can add SeeClickFix's List Widget and Map Widget to it. This encourages involvement-citizens can see the issues that have been reported or report an issue of their own right on your site.

Xaadi ahaw, xigmaddaada wadaag, la shaqee dadka kale si aad u heshaan xal suurogal ah, kadibna ka shaqeeya inaad fulisaan xalalkaas.

Kooxa Isticmaalaya SeeClichFix

If you'd like to see how other groups are already using SeeClickFix to make a difference, check out: